אודות    |    יצירת קשר    |    פרסום בפרפר    |    הוספת אתר    |    קידום אתר    |    תנאי שימוש    |    עזרים לבעלי אתרים
A + B ?
ראשי, חדשות, כלכלה :A
כל שאר הדפים :B
A פרסום המוצג ב-2 דפים מסוג :A+A
B וגם בדף מסוג A פרסום המוצג בדף מסוג :A+B
המחירון בתוקף עד ליום 31.12.2009
הזמן עוד היום ותהנה ממחירי מבצע מיוחדים
 • המחירים בטבלה מתייחסים לתקופת פרסום של חודש ימים
 • המחירים אינם כוללים מע"מ
 • תקופת המינימום לפרסום מודעה מסוג מומלצים היא חודשיים
 • המחיר מתייחס לפרסום אחד, המוצג בדף אחד או יותר
 • אמצאי תשלום: המחאות בלבד
 • ראה דוגמא לחישוב תמחיר: מתחת לטבלת המחירים
להזמנת פרסום
תקופת מינימום B+B B A+B A+A A כולל גרפיקה סוג הפרסום   
חודשיים 25 50 25 50 100 אין מומלצים טקסט   
חודשיים 40 75 40 75 150 כן מומלצים תמונה   
חודשיים 40 75 40 75 150 לא מומלצים באנר   
חודשיים 40 75 40 75 150 אין מומלצים מתחלף   
חודש 70 125 70 125 250 כן לוגו פרסומי   
חודש 40 75 40 75 150 כן טקסט עליון   
חודש 100 200 100 200 300 לא באנר עליון   
חודש 100 150 100 150 250 לא באנר צד   
דוגמא לתימחור מודעת מומלצים טקסט
 • פרסום רק בעמוד הראשי: 100 ש"ח לחודש
 • פרסום אותה מודעה בעמוד ראשי ובעמוד חדשות: 150 ש"ח לחודש
 • פרסום אותה מודעה בעמוד ראשי, חדשות וכלכלה: 200 ש"ח לחודש
 • פרסום אותה מודעה בעמוד ראשי, חדשות וקניות: 175 ש"ח לחודש
 • פרסום אותה מודעה בעמוד ראשי, חדשות, קניות ומשפחה: 200 ש"ח לחודש
 • פרסום מודעה בעמוד המשפחה: 50 ש"ח לחודש
 • פרסום אותה מודעה בעמוד המשפחה ובעמוד גיל-הזהב: 75 ש"ח לחודש