אודות    |    יצירת קשר    |    פרסום בפרפר    |    הוספת אתר    |    קידום אתר    |    תנאי שימוש    |    עזרים לבעלי אתרים
מיקום הטקסט העליון
הטקסט העליון הוא מודעת מילים בת 2 שורות אשר מוצגת בחלק העליון של הדף, משמאל לכותרת
  • בכל דף ניתן להציג רק מודעה אחת מסוג זה
  • אורך המודעה: עד 55-60 תווים
  • ניתן להוסיף למודעה חלון-מידע אשר מופיע עם מעבר הסמן מעל לטקסט. פרטים לגבי חלון-המידע: ראה במומלצים-תמונה