אודות    |    יצירת קשר    |    פרסום בפרפר    |    הוספת אתר    |    קידום אתר    |    תנאי שימוש    |    עזרים לבעלי אתרים
תקנון - תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר פרפר (להלן "האתר")
השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים מטה ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלו. בתנאים אלו נעשה שימוש בלשון זכר לצורך נוחות בלבד אולם תנאים אלו מתייחסים לגברים ונשים כאחד.


כללי
 • גלישה בפרפר או כניסה אליו מבטא ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה והם יחולו על כל פעולה אשר תבצע באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר
 • פרפר שומר לעצמו את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, תנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר
קישורים, מידע ותוכן
 • פרפר מכיל בתוכו, בין היתר, מנועי חיפוש, מנועי השוואת מחירים וקישורים אל אתרים אחרים ו/או מקורות מידע ו/או משאבים אחרים ברשת. פרפר אינו מתחייב כי כל הקישורים יובילו את המשתמש לאתר פעיל ברשת
 • פרפר אינו שולט או מפקח על תוכן האתרים אשר קישורים ממנו מופנים אליהם. פרפר מבהיר כי קישור אל אותם אתרים אינו יכול להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות באותם מקורות
 • פרפר אינו מביעה דעתו לגבי נכנותם או דיוקם של תכנים, פרסומות או כל מידע אחר אשר מתפרסם בפרפר או באתרים אשר פרפר מפנה אליהם באמצעות קישורים. הסתמכות המשתמש באותם תכנים תעשה על-פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית בלבד
 • יתכן ופרפר מכיל קישורים אל אתרים אשר הצפייה בהם מוגבלת לבוגרים מעל לגיל 18. פרפר אינו יכול לחסום גישה מקטינים לאתרים אלו, אחריות זו מוטלת על הורי הקטינים בלבד
מידע מסחרי ופרסומות
 • פרפר לא נושא בכל אחריות לתוכן מודעות פרסום ומידע מסחרי שמפורסם באתר. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה מצד פרפר לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המתפרסמים או לעשות בהם שימוש
 • כל עיסקה שתתבצע באמצעות מודעת פרסום או מידע המפורסם באתר, תעשה ישירות בין המשתמש ובין המפרסם הנוגע לעניין. פרפר אינו צד לכל עיסקה שכזו ולא ישא באחריות מכל סוג לשירותים או מוצרים אשר נרכשו באמצעות מודעות פרסום המוצגות בפרפר
 • פרפר אינו בודק את תוכן ומהיימנות מודעות הפרסום אשר מוצגות בו. על המשתמש מוטלת האחריות לבצע את כל הבדיקות הנחוצות לפני ביצוע רכישה מקוונת או הזמנת שרות מקוונת
 • חלק מהמפרסמים דורשים בעת הרישום את הדואר האלקטרוני או הטלפון של המשתמש. מידע זה אינו מועבר לפרפר ולפרפר אין כל אחריות על השימוש שנעשה במידע זה. מסירת פרטים אישיים ברשת האינטרנט כפופה לשיקולו הבלעדי של המשתמש ובאחריותו המלאה
 • יתכן וחלק מהמפרסמים מספקים שירותי תוכן מסוגים שונים לטלפון הנייד. פרפר אינה קשורה לשירותים אלו ואינה אחראית על תוכנם ועל השימוש הנעשה בהם. הזמנת אותם שירותים, ביטולם או חסימתם כפופה לשיקולו הבלעדי של המשתמש ובאחריותו הבלעדית
שינוי השירותים והפסקתם
 • פרפר שומר על זכותו לעשות כל שינוי בעצוב, תוכן, במידע ובשירותים המתפרסים בו לרבות הוספה או הסרה של קישורים ותכנים. שינוי מכל סוג כפוף לשיקול הדעת הבלעדי של פרפר, ללא כל הודעה מוקדמת וללא כל אחריות מצידו
הגבלת אחריות
 • האתר בכללותו, לרבות כל המידע, קישורים ותכנים המופיעים בו, מוגשים ועומדים לרשות המשתמש כמות שהם
 • מפעילי האתר אינם אחרים למידת דיוקם, עידכונם ומהיימנותם של מידע, תכנים, פרסומות, מוצרים ושירותים אשר מופיעים באתר, באם על-ידי מפעיל האתר או על-ידי צד שלישי
 • מפעילי האתר ו/או עובדיו אינם אחראים לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המוצג באתר או באחד הקישורים אשר האתר מפנה אליו
 • האתר אינו אוסף שום מידע אישי מהמשתמשים בו. כל נזק הנגרם או עלול להיגרם למשתמש עקב משלוח מידע חסוי ורגיש אל צד שלישי שקישור מפרפר מפנה אליו אינו באחריות פרפר ומפעיליו
 • השימוש באתר יעשה על-פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר, מפעילי האתר ו/או עובדיו מפעילות שעשויה לנבוע או הנובעת כתוצאה משימוש באתר
זכויות יוצרים וסימני מסחר
 • כל הדפים המוצגים האתר הינם הרכוש של הבלעדי של האתר ובעליו. בכלל זה עיצוב האתר, זכויות היוצרים העומדות ברעיון יסוד האתר, סימנים מסחריים, גרפיקה וקוד תוכנה. אין להעתיק ו/או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמה מפורשת בכתב ממפעילי האתר
 • בפרפר מוצגים חלונות מידע הכוללים מבזקי חדשות, תחזית מזג-אוויר, שערי מטבע ועוד. אין לעשות שימוש בחלונות מידע אלו ללא הסכמה מפורשת ובכתב של מפעילי האתר
ברירת דין ומקום שיפוט
 • תנאי השימוש באתר כפופים לדין הישראלי. כל תביעה שתוגש כנגד האתר ו/או מפעיליו ו/או בעליו ו/או עובדיו תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך באיזור חיפה