אודות    |    יצירת קשר    |    פרסום בפרפר    |    הוספת אתר    |    קידום אתר    |    תנאי שימוש    |    עזרים לבעלי אתרים
לאינדקס פרפר ניתן להוסיף בחינם וללא כל תשלום
כל אתר אשר עומד בכל הקריטריונים הבאים:
 • האתר הוא בעל ערך ציבורי או עסקי
 • מבחינת תוכנו, האתר מתאים לאחד הסיווגים של האינדקס
 • לאתר שם דומיין משלו
 • האתר אינו מאוחסן באירוח חינמי

 • הרישום בחינם לא מיועד לאתרים אשר:
 • הגישה אל מרבית תכני האתר חסומה באמצעות סיסמא המחייבת רישום בתשלום
 • הוקמו אך ורק במטרה לקדם מוצר, שרות או רעיון מוגבל בזמן
 • הם אישיים או בעלי עניין מצומצם

 • לא ניתן להוסיף לפרפר אתרים אשר:
 • מכילים תוכן המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו
 • מכילים תוכן בעל אופי מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני
 • מכילים מידע אשר עלול להטעות צרכנים
 • מכילים מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין
 • מכילים קוד מחשב זדוני אשר עלול להזיק למחשב המשתמש בכל צורה שהיא
 • לפני שתמלא את טופס הבקשה, אנו ממליצים שתקרא את שאלות ותשובות
  בקשה להוספת אתר לאינדקס
  שאלות ותשובות

  שלחתי את הבקשה. מתי האתר יופיע באינדקס?
  האתר יבחן ובמידה וימצא מתאים הוא יתווסף לאינדקס תוך שלושה שבועות. הודעה עך כך תישלח לדואר האלקטרוני שלך. אישור הבקשה והמיקום הסופי של האתר המבוקש נתון לשיקולי המערכת. אנו שומרים על זכותנו לדחות בקשה וזאת ללא צורך בהסבר או נימוק

  האם ניתן לצרף בחינם אתר לעמוד הראשי של האינדקס?
  רק במידה והאתר שלך נכלל בסיווג של פורטלים ואינדקסים כללים. הופעה בעמוד הראשי למי שאינו נכלל בסיווג זה כרוכה בתשלום

  היכן יופיע האתר שלי בסיווג/דף המבוקש?
  סביר להניח שאתרך יופיע כקישור טקסטואלי תחת "אתרים נוספים" אם ברצונך שאתרך יוצג כקישור וויזואלי (לוגו) או כקישור טקסטואלי מודגש, בדוק את אפשרויות קידום אתר

  כיצד להבליט את האתר שלי כדי לקבל חשיפה מוגברת?
  על-מנת להבליט את אתרך, אנו ממליצים לך לשקול את אפשרות מיקום האתר ב"מומלצים" שלנו. בדרך זו תוכל למקם את אתרך בעמוד הראשי ו/או בעמודים נוספים אשר מתאימים לקהל היעד שלך. על אפשרויות אלו קרא בהרחבה ב פרסום בפרפר

  מדוע לא ניתן לצרף אתר שמאוחסן על שרת איחסון חינמי או כזה שאין לו שם-דומיין משלו?
  אתרים המאוחסנים על שרת איחסון חינמי הם אתרים ברי חלוף מאחר ואין הם ברשות מקימי האתר אלא ברשות חברת האיחסון אשר יכולה להסירם עפ"י שיקול דעתה או לחילופין להפסיק את פעילותה. אנו בטוחים כי מי שמאמין באתר שלו ומחוייב לו גם יקח על עצמו את עלות ההשקעה הקטנה הכרוכה ברכישת שם דומיין ואיחסון בתשלום. בקיצור, אם אתה לא מאמין באתר שלך, גם אנחנו לא מאמינים בו

  האתר שלי מתאים לסיווג שמצויין במפת האתר בתור "יעלה בקרוב" - מה לעשות?
  שלח את הבקשה ובחר בסיווג "אחר". בקשתך תישמר במערכת עד למועד הופעת הסיווג המבוקש. הודעה על כך תישלח לדואר האלקטרוני שלך

  האתר שלי לא מתאים לאף סיווג אך לדעתי יש בו עניין מיוחד לכלל הגולשים
  שלח את הבקשה ובחר בסיווג "מיוחד". פרט בשדה תיאור האתר את נימוקיך